5
 در حال حاضر قسمت حل المسائل کتب درسی فعال است ، به زودی لینک سایر قسمتها تصحیح می گردد
 
 کتابهای ریاضیات2 ، هندسه 1 ، هندسه 2 ، جبر و احتمال ، حسابان ، ریاضی 3 تجربی
 
 

   پاسخ تشريحي رياضيات کنکور رياضي 93


          11 تير 93 

 

   بحث سوال 4 حسابان خرداد 93

 

    با وجود راههاي متعدد براي حل

      اين سوال کمتر از 35 درصد نمره کامل

       از اين سوال داشته اند . . .

          5 خرداد 93